Ozaki Shrine, Kanazawa, Japan

DSC03016.JPG
Ozaki Shrine, Kanazawa, Japan
Advertisements

Kaikaro Tea House, Kanazawa, Japan

DSC02404.JPG
Kaikaro Tea House, Kanazawa, Japan
DSC02396.JPG
Gold leaf covered tatami mats at Kanazawa’s Kaikaro Tea House.